Privacybeleid

Als u vragen hebt, zich zorgen maakt of onduidelijk bent over een deel van dit beleid, neem dan contact met ons op via het gedeelte Contactinformatie onderaan de pagina. Wij beseffen dat iedereen een andere kijk op privacy heeft.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN OVERZICHT

AuctionStealer.com, Inc. creëerde deze privacyverklaring om onze vaste verplichting aan te tonen om uw privacy te beschermen. Het volgende onthult onze informatieverzamelings- en verspreidingspraktijken voor deze website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier, per e-mail, of door middel van een prominente kennisgeving op onze login pagina. Wijzigingen in het privacybeleid zullen van toepassing zijn op de informatie die wordt verzameld vanaf de datum waarop wij het herziene privacybeleid op de site plaatsen, evenals op bestaande informatie die in ons bezit is.

Door de volgende voorwaarden te aanvaarden, stemt u in met ons gebruik en onthulling van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgenomen in en onderworpen aan de richtlijnen van onze Gebruiksvoorwaarden. Dit Privacybeleid is van kracht bij registratie voor nieuwe gebruikers, en is anders van kracht op 20 oktober 2021 voor alle gebruikers. De vorige wijziging van dit Privacybeleid is voor alle gebruikers van kracht geworden op 12 april 2012.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen persoonlijke informatie om u een veilige, aangepaste en efficiënte ervaring te kunnen bieden. Dit stelt ons in staat om gespecialiseerde functies en diensten aan te bieden die aan uw unieke omstandigheden kunnen voldoen. Wij verzamelen alleen de noodzakelijke informatie om dit doel te bereiken.

Tijdens het registratieproces vragen wij u om ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, zodat wij u kunnen identificeren. Deze informatie omvat uw voornaam, achternaam, e-mailadres, veiling gebruikersnaam en veiling wachtwoord. Uw veiling gebruikersnaam en veiling wachtwoord zijn nodig zodat wij biedingen namens u kunnen plaatsen.

Wanneer een gebruiker een veilingitem in ons systeem invoert, slaan wij alle gegevens met betrekking tot dat item op. Deze informatie wordt gebruikt om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Nadat de veiling is afgelopen, wordt de informatie bewaard voor toekomstig gebruik, tenzij u het item specifiek verwijdert.

Wij houden automatisch bepaalde informatie bij op basis van uw gedrag op de site. Wij gebruiken deze informatie om intern onderzoek te doen naar de demografische gegevens, interesses en gedrag van onze gebruikers, zodat wij onze klanten beter kunnen begrijpen. Deze informatie kan bestaan uit de URL die u het laatst bezocht, de URL waar u vervolgens terechtkwam, de browserinformatie van uw computer en uw IP-adres. Geen van deze informatie is direct gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens.

"Cookies" zijn stukjes informatie die aan uw browser worden doorgegeven en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om terugkerende bezoekers te herkennen, om automatisch uw login ID in te voeren in ons login formulier, en om extra functies aan te bieden om het navigeren op onze site gemakkelijker en efficiënter te maken. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u ze uitschakelen via de instellingen van uw browser. Sommige van onze zakelijke partners (bijv. het volgen van een nutsbedrijf) gebruiken cookies op onze site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van cookies door ons bedrijf en niet op het gebruik van cookies door derden.

Onze webpagina's bevatten elektronische afbeeldingen die bekend staan als webbakens (soms ook wel single-pixel gifs genoemd) en worden samen met cookies gebruikt om geaggregeerde statistieken samen te stellen om te analyseren hoe onze site wordt gebruikt en kunnen in sommige van onze e-mails worden gebruikt om ons te laten weten welke e-mails en links door de ontvangers zijn geopend. Dit stelt ons in staat de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten en onze marketingcampagnes te meten.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij gebruiken persoonlijke informatie om de diensten aangeboden op onze site te leveren en te verbeteren. AuctionStealer.com, Inc. verkoopt, verhuurt of least zijn klantenlijsten niet aan derden.

Wij geven u de mogelijkheid om via e-mail informatie te ontvangen over onze Producten en Diensten, updates van onze site, en promoties die gericht zijn op uw specifieke interesse. Als u zich niet afmeldt voor het ontvangen van deze mededelingen over onze site, zullen wij ze naar u sturen.

Van tijd tot tijd kunnen wij contact met u opnemen namens externe bedrijfspartners over een bepaald aanbod dat voor u interessant kan zijn. U zult de mogelijkheid hebben om u af te melden voor het ontvangen van dit soort aanbiedingen die namens derden worden verzonden. U zult ook de keuze hebben om al dan niet op het aanbod in te gaan. In die gevallen wordt uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam en e-mailadres, niet doorgegeven aan de derde partij.

Wij sturen u service-gerelateerde aankondigingen bij gelegenheden wanneer het noodzakelijk is om dit te doen. Bijvoorbeeld, als onze dienst tijdelijk is opgeschort voor onderhoud, kunnen wij u een e-mail sturen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze mededelingen, die niet promotioneel van aard zijn.

U kunt op elk moment de communicatie die u al dan niet wenst te ontvangen, wijzigen door uw profiel bij te werken. Bovendien zullen wij in onze e-mails en andere mededelingen instructies opnemen over hoe u zich kunt uitschrijven en ons op de hoogte kunt brengen van uw voorkeuren als u besluit dat u in de toekomst geen marketing- of promotie-e-mails van ons wenst te ontvangen. [Zie Toegang tot, Wijzigen of Verwijderen van uw Persoonlijke Informatie].

Wanneer u een bod plaatst op een veilingartikel dat u in ons systeem hebt ingevoerd, sturen wij de veilingsite het artikelnummer, het maximumbod, de gebruikersnaam van de veilingsite en het wachtwoord van de veilingsite. Indien beschikbaar, verzenden we deze informatie met SSL-codering. Er wordt geen andere informatie overgedragen of openbaar gemaakt.

Voor uw gemak bevat onze site links naar andere sites. Wanneer u op een van deze links klikt, verlaat u onze site en betreedt u een andere site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke sites van derden. U dient zorgvuldig de privacyverklaringen van alle andere sites die u bezoekt te lezen, omdat deze privacyverklaringen van toepassing zullen zijn op uw bezoek aan dergelijke andere sites.

AuctionStealer.com, Inc. zal uw persoonlijke informatie, zonder voorafgaande kennisgeving, alleen openbaar maken indien daartoe verplicht door de wet of in het goed vertrouwen dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan de edicten van de wet of te voldoen aan gerechtelijk of wettelijk proces dat wordt gevoerd op AuctionStealer.com, Inc. of de site, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding; (b) te beschermen en verdedigen van de rechten of eigendom van AuctionStealer.com, Inc, en die van onze site; en, (c) te handelen onder dwingende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van AuctionStealer.com, Inc, haar websites, of het publiek te beschermen.

INFORMATIEBEVEILIGING

AuctionStealer.com, Inc. maakt gebruik van industrie standaard protocollen om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke informatie te helpen beschermen en om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, of wijziging van persoonlijke informatie te verminderen. Als u ervoor kiest om contact op te nemen met AuctionStealer.com, Inc. via de site, moet u zich ervan bewust zijn dat alle informatie die elektronisch wordt verzonden via het World Wide Web mogelijk niet 100% veilig is. AuctionStealer.com, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van enige informatie die u ons via het World Wide Web toezendt. In de communicatie met u, kunnen wij e-mail verzenden als onversleutelde platte tekst, omdat we ons ervan bewust zijn dat de meeste Leden, Gasten, of Abonnees niet gemakkelijk versleutelde e-mail kunnen verwerken. Dit wordt gedaan voor uw gemak, maar met het veiligheidsrisico dat, indien verkeerd omgeleid of onderschept, het gemakkelijker zou kunnen worden gelezen dan gecodeerde e-mail.

Mocht u ervoor kiezen om te betalen met een creditcard / elektronische cheque wanneer u zich aanmeldt voor een van onze premium diensten, wordt u doorgestuurd naar een van onze online handelaren (PayPal of Stripe). Zodra uw transactie is voltooid, is de enige informatie die de handelaar deelt met AuctionStealer.com, Inc. transactie-informatie. AuctionStealer.com, Inc ontvangt geen financiële informatie zoals uw credit card nummer.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Indien u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens, overbrengen naar de Verenigde Staten en ze daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u met deze overdracht instemt.

AuctionStealer.com, Inc. zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en geen overdracht van uw Persoonsgegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

DIENSTVERLENERS

Wij kunnen externe bedrijven en individuen inhuren om onze Service te faciliteren ("Service Providers"), de Service namens ons te verlenen, Service-gerelateerde diensten uit te voeren of ons te assisteren bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IN TE ZIEN, TE WIJZIGEN OF TE WISSEN

Wij trachten ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Informatie zo nauwkeurig, volledig en actueel is als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij die informatie gebruiken. Wij raden u aan de pagina Uw profiel te bezoeken, binnen de ledensectie, om uw Persoonlijke informatie te bekijken.

U kunt uw Persoonlijke Informatie op de pagina Uw Profiel bekijken, bijwerken, corrigeren of zo nodig wijzigen. U kunt bijvoorbeeld op elk moment uw naam, e-mailadres of uw voorkeuren voor het wel of niet ontvangen van e-mails wijzigen.

Als u ons verzoekt om uw account te annuleren, zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten die beschikbaar zijn voor leden op onze site, tenzij u zich opnieuw registreert.

Wij zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te verlenen. Indien u uw account wenst te annuleren of indien u wenst dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, contacteer ons. Wij zullen uw informatie bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), is de rechtsgrondslag van AuctionStealer.com, Inc. voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid afhankelijk van de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

AuctionStealer.com, Inc. kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

  • U heeft ons toestemming gegeven om dit te doen
  • De verwerking is in ons legitiem belang en uw rechten doen daar niet aan af
  • Voor de verwerking van betalingen
  • Om aan de wet te voldoen

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VOLGENS DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. AuctionStealer.com, Inc. streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Indien u geïnformeerd wenst te worden over de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

  • Het recht op toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij over u hebben: Wanneer mogelijk gemaakt, kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct binnen uw account instellingen sectie. Als u niet in staat bent om deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
  • Het recht op correctie: U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
  • Het recht op beperking: U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die wij over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat.
  • Het recht om toestemming in te trekken: U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer AuctionStealer.com, Inc. op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke informatie te verwerken.

Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

CONTACTINFORMATIE

Als u vragen of opmerkingen hebt over (a) de toegang tot persoonlijke informatie, (b) het verzamelen, gebruiken, beheren of openbaar maken van persoonlijke informatie, (c) dit beleid of onze informatieverwerkingspraktijken, of als u verdere hulp nodig hebt met betrekking tot ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacyofficer, zoals hieronder aangegeven. Wij zullen trachten uw vragen of bezorgdheden zo spoedig mogelijk na ontvangst te beantwoorden.

Postadres:

AuctionStealer.com, Inc. Privacybeleid

8620 Noord-New Braunfels Ave, Suite 422

San Antonio, TX 78217, U.S.A.

E-mail ons: Neem contact op met onze Privacy Officer
Switch to English